Strona główna

     

 Ulotka informacyjna - zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W OLSZTYNKU W SPRAWIE ZATWIERDZENIA TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA OKRES OD 1 MAJA 2017 ROKU DO 30 KWIETNIA 2018 ROKU ORAZ W SPRAWIE DOPŁATY DO TARYFOWEJ GRUPY ODBIORCÓW DLA ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE MIASTA I GMINY OLSZTYNEK NA OKRES OD 1 MAJA 2017 ROKU DO 30 KWIETNIA 2018 ROKU

OGŁOSZENIE O STAWKACH ZA WODĘ I ŚCIEKI

 

KOMUNIKAT

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. informuje, że z powodu wyłączenia energii przez Zakład Energetyczny (prace remontowe) w miejscowości Swaderki oraz Świerkocin w dniu 24.10.2017 r. w godz. 9-14 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. przeprasza odbiorców usług za utrudnienia.

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie:

 
  • dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy,
  • oczyszczania ścieków (oczyszczalnia biologiczna),
  • wywozu nieczystości stałych i płynnych,
  • utrzymanie dróg gruntowych w okresie zimowym w 6 standardzie,
  • oczyszczania ulic, chodników, placów i wiat przystankowych,
  • konserwacji cmentarzy,
  • usług związanych z utrzymaniem zieleni,
  • wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.