Strona główna

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olsztynek na okres 3 lat

 

 

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na ul. Grunwaldzkiej i koniecznością wbudowania węzła wodociągowego na sieci głównej 200 mm w dniu 10.04.2019 r. w godzinach 8:00-12:00 może nastąpić obniżenie ciśnienia w sieci wodociągowej w miejscowościach:

- Olsztynek

- Królikowo

- Sudwa

- Wilkowo

Za w/w utrudnienia w dostawie wody w tym dniu GK Sp. z o. o. w Olsztynku przeprasza odbiorców usług.

     Ulotka informacyjna - zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie:

 
  • dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy,
  • oczyszczania ścieków (oczyszczalnia biologiczna),
  • wywozu nieczystości stałych i płynnych,
  • utrzymanie dróg gruntowych w okresie zimowym w 6 standardzie,
  • oczyszczania ulic, chodników, placów i wiat przystankowych,
  • konserwacji cmentarzy,
  • usług związanych z utrzymaniem zieleni,
  • wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.