Strona główna

 

Informacja

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 11-015 Olsztynek, ul. Górna 1 informuje, że w dniu 31.03.2020 r. od godz. 10:00 do 13:00  na Stacji Uzdatniania Wody w Olsztynku będą  prowadzone prace związane z wymianą agregatu pompowego w zestawie hydroforowym Stacji.

Z tego powodu mogą wystąpić przerwy w dostawie wody na końcówkach sieci w msc. Królikowo, Sudwa  i Wilkowo oraz zostanie zmniejszone ciśnienie wody dla miasta Olsztynek w godzinach wykonywania w/w prac

Za ewentualne utrudnienia spowodowane w/w pracami przepraszamy naszych odbiorców.

Ważna informacja dla klientów –

W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, w związku z sytuacją epidemiologiczną i zaleceniami służb sanitarnych informujemy, że od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) do odwołania:

- siedziba Gospodarki Komunalnej przy ul,. Górnej 1 oraz biuro DzOM przy ul. Mrongowiusza 20, zostają zamknięte dla klientów.

- załatwienie spraw będzie możliwe wyłącznie poprzez kontakt tel. (89) 519 20 48, (89) 519 20 93 oraz e-mail: gospodarkakomunalna@wp.pl

- inkasenci nie będą dokonywać w nieruchomościach odczytów stanów wodomierzy. Informacje o stanie wodomierza można przekazać telefonicznie (89) 519 20 48, e-mail: gospodarkakomunalna@wp.pl lub poprzez stronę internetową www.gko.com.pl

Jeśli stan wodomierza nie zostanie podany, faktura zostanie wystawiona na podstawie średniego zużycia wody.

Powyższa sytuacja nie wpływa na zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków.

Pogotowie wodno-kanalizacyjne tel. 603 782 632

                                      Prezes Zarządu

                                   Grzegorz Szulc

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olsztynek na okres 3 lat

 

 

Gospodarka Komunalna sp. z o. o. w Olsztynku posiada do sprzedaży używane kolektory słoneczne typu GAK 2.0 firmy GERES-ASCO w cenie 300 zł brutto za szt. Szczegółowe informacje pod numerem  tel. 695-662-168.

 

 

 

     Ulotka informacyjna - zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie:

 
  • dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy,
  • oczyszczania ścieków (oczyszczalnia biologiczna),
  • wywozu nieczystości  płynnych,
  • utrzymanie dróg gruntowych w okresie zimowym w 6 standardzie,
  • oczyszczania ulic, chodników, placów i wiat przystankowych,
  • konserwacji cmentarzy,
  • usług związanych z utrzymaniem zieleni,
  • wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.