Strona główna

Gospodarka Komunalna sp. z o. o. w Olsztynku posiada do sprzedaży używane kolektory słoneczne typu GAK 2.0 firmy GERES-ASCO w cenie 300 zł brutto za szt. Szczegółowe informacje pod numerem  tel. 695-662-168.

 

SZANOWNI ODBIORCY WODY

 

            W związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na następne dni, Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku zwraca się z apelem do wszystkich odbiorców wody o racjonalne gospodarowanie wodą i użytkowanie jej wyłącznie do celów bytowych.

Zwracamy się z prośbą o korzystanie z wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymywanie się od podlewania ogrodów, trawników, mycia samochodów itp.

Ograniczenie zużycia zapewni wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej dostęp do wody i nie spowoduje przerw w jej dostawie.

Dziękujemy za wyrozumiałość i zastosowanie się do naszej prośby.

 

uzytkowanie_wody.pdf

 

 

Decyzja zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olsztynek na okres 3 lat

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z wysokimi temperaturami, w bieżącym tygodniu zmienione zostają godziny pracy Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Olsztynku.

Od środy do piątku w godzinach: 7:00-13:30

 

     Ulotka informacyjna - zakończenie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i  Środowisko.

Zadanie inwestycyjne pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Olsztynek" realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

 

 

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. świadczy usługi w zakresie:

 
  • dostawy wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy,
  • oczyszczania ścieków (oczyszczalnia biologiczna),
  • wywozu nieczystości  płynnych,
  • utrzymanie dróg gruntowych w okresie zimowym w 6 standardzie,
  • oczyszczania ulic, chodników, placów i wiat przystankowych,
  • konserwacji cmentarzy,
  • usług związanych z utrzymaniem zieleni,
  • wytwarzania i przesyłania energii cieplnej.