Szybki kontakt

89 519 20 48
gospodarkakomunalna@wp.pl

Informacje

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. oferuje wykonanie usług i robót wyszczególnionych poniżej:
 
1. Roboty wodno - kanalizacyjne w zakresie:
- instalacji wodociągowych wewnętrznych,
- instalacji wodociągowych zewnętrznych,
- instalacji kanalizacji zewnętrznej,
- białego montażu.
 
2. Roboty budowlane w zakresie:
- roboty murarskie,
- roboty tynkarskie,
- roboty betoniarskie,
- roboty malarskie,
- roboty podsadzkarskie,
- roboty dekarskie,
- roboty ciesielskie,
- układanie polbruku,
- robót drogowych.
 
3. Roboty elektryczne w zakresie:
- instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz przyłączy.
 
4. Roboty naprawcze dróg szutrowych i utwardzanych.
 
5. Usługi wywozu odpadów.
 
6. Usługi transportowe i pracy sprzętu:
- ciągnik, ciągnik z przyczepą, samochody dostawcze, równiarka drogowa, samochód z HDS.
 
7. Roboty i usługi warsztatowe w zakresie:
- mechaniki pojazdowej
- spawalnictwa,
- napraw maszyn i urządzeń.
 
8. Urządzeń w zakresie obsługi kotłowni, wykonawstwa, konserwacji napraw, utrzymania instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody.
 
Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji powyższych robót, zatrudnia pracowników z wymaganymi uprawnieniami i doświadczeniu zawodowym. Kadra techniczna posiada uprawnienia w zakresie realizacji, nadzoru i wykonawstwa.