Szybki kontakt

89 519 20 48
gospodarkakomunalna@wp.pl

Praca

    Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku zatrudni operatora koparko-ładowarki, równiarki oraz pracowników do przeszkolenia w wyżej wymienionych specjalnościach. CV  z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez spółkę Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)", prosimy składać w sekretariacie Spółki w Olsztynku, ul. Górna 1, w godz. 7.00-15.00

 

 

 

Rada Nadzorcza

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynku

OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI

 

Ogłoszenie konkursu

Załączniki do pobrania

Wynik konkursu