Szybki kontakt

89 519 20 48
gospodarkakomunalna@wp.pl

analizy ryzyka ujęć wód

Informacja z wyboru oferty.

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku ul. Górna 1 informuje, że w wyniku zapytania ofertowego na opracowanie analiz ryzyka dla 10 ujęć wody pitnej zarządzanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. zlokalizowanych na terenie Gminy Olsztynek, niezbędnych do ustanowienia stref ochronnych dla każdego z tych ujęć, wybrano ofertę firmy VELA INWEST u. Kwiatowa 21 B, 05-190 Nasielsk.

 

- ogłoszenie o zamówieniu

- pytania z dnia 13.03.2020 r.

- odpowiedzi na pytania z dnia 13.03.2020 r.