Szybki kontakt

89 519 20 55
gospodarkakomunalna@wp.pl

deklaracja dostepności

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej gko.com.pl

Data publikacji strony internetowej: 03.03.2015 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 02.02.2022 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności i wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Część dokumentów zamieszczonych na stronie jest formacie PDF w postaci graficznej. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, o które z nich Ci chodzi i jak powinniśmy je dostosować.
  • Poruszaniu się po głównym menu nawigacyjnym, może stanowić problem dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
  • Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  • Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  • Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
  • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 04.03.2022 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Roman Żołyniak, e-mail: gospodarkakomunalna@wp.pl lub

nr telefonu: +48895192055.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 30 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Aplikacje mobilne

Nie ma żadnych aplikacji mobilnych

Dostępność architektoniczna

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o., ul. Górna 1, 11-015 Olsztynek.

Do budynku prowadzi wejście od strony ul. Górnej.

Po wejściu do budynku znajdują się schody (dwa stopnie) bez poręczy.

W biurze nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących