Szybki kontakt

89 519 20 55
gospodarkakomunalna@wp.pl

Usługi

Świadczymy usługi w poniższym zakresie:


Dział Wodociągów i Kanalizacji:

- pobór, uzdatnianie oraz dostawa wody do odbiorców
- prace eksploatacyjno-konserwatorskie wszystkich ujęć wód oraz stacji SUW na terenie Gminy
- prace eksploatacyjno-konserwacyjne sieci przesyłowych, rozdzielczych oraz przyłączy wodnych
- prace eksploatacyjno-konserwacyjne przepompowni ścieków
- prace eksploatacyjno-konserwacyjne sieci kanalizacyjnych grawitacyjno-tłocznych i sanitarnych na terenie Gminy
- prowadzenie spraw rozliczeniowych tj. odczyty wodomierzy, wystawianie faktur za zużytą wodę i ścieki oraz windykacja należności 
- prowadzenie spraw technicznych działu tj. wydawanie warunków technicznych, kontrola prac wykonywanych przez innych wykonawców
i sporządzanie protokółów technicznych przy wszelkich odbiorach
- prowadzenie spraw dotyczących gospodarki urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi takich jak: wodomierze, przepływomierze, pompy wodne,
 kanalizacyjne itp.
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych oraz kanalizacyjnych a także na ujęciach wód, stacjach SUW oraz przepompowniach ścieków
- utrzymywanie dozoru nad pracą urządzeń i sieci wod-kan poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy w postaci dyżurów domowych 
- odbiór ścieków taborem asenizacyjnym

Dział Oczyszczalni Ścieków:

- oczyszczanie ścieków

 

Dział Ciepłownictwa:

- wytwarzanie i przesył energii cieplnej

- wykonywanie i remont instalacji c. o. i gazowych

 

Dział Oczyszczania Miasta:

-  usługi transportowe

- zarządzanie cmentarzami komunalnymi

- sprzątanie klatek schodowych w budynkach mieszkalnych, oczyszczanie posesji